Послуги постачання газу

ТОВ “А2-ГАЗ″ здійснює якісне постачання газу підприємствам промисловості на договірній основі у відповідності з Договором постачання природного газу на підприємства. Всі зміни в договорі можуть бути враховані під час підписання та в процесі роботи.

Постачання Газу

За розрахункову одиницю поданого газу прийметься один кубічний метр, приведений газотранспортним підприємством до стандартних умов
(Т-20 град. С., Р=101,325 КПа/760 мм.рт.ст.).

Порядок та періодичність визначення показників якості газу обумовлюється в договорах на транспортування газу. Якість газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87.

За розрахункову одиницю поданого газу прийметься один кубічний метр, приведений газотранспортним підприємством до стандартних умов
(Т-20 град. С., Р=101,325 КПа/760 мм.рт.ст.).

Порядок та періодичність визначення показників якості газу обумовлюється в договорах на транспортування газу. Якість газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87.

Постачальник передає Споживачу газ у пунктах приймання-передачі газу на газовимірювальних станціях, які знаходяться на кордоні України, та в пунктах приймання-передачі газу з ПСГ в газотранспортну систему. Право власності на газ переходить від Постачальника  до Споживача в пунктах приймання-передачі.

Споживач до 15 числа місяця, що передує місяцю поставки газу, надає Постачальнику належним чином оформлену заявку на планові обсяги використання газу на наступний місяць, підписану уповноваженою особою.

Постачальник підтверджує планові обсяги поставки газу за цим договором оператору ГТС.

Приймання-передача газу, переданого Постачальником Споживачеві у відповідному місяці поставки, оформлюється актом приймання-передачі газу. Обсяг використання газу Споживачем у відповідному місяці поставки встановлюється шляхом складання добових обсягів, визначених на підставі показів комерційного вузла/вузлів обліку газу.

Кількість газу, яка постачається Споживачу, визначається за показами комерційних вузлів обліку газу.

Облік спожитого природного газу здійснюється ПАТ „Укртрансгаз” і місцевими газорозподільними підприємствами при участі СПОЖИВАЧА на підставі показників контрольно-вимірювальних приладів, встановлених у СПОЖИВАЧА.

Газопостачання СПОЖИВАЧУ здійснюється по газотранспортній системі ПАТ «Укртрансгаз» через газорозподільні мережі підприємств, які виконують диспетчерські функції по контролю за режимом поставки безпосередньо до засувки СПОЖИВАЧА.

Порядок та умови приймання-передачі природного газу встановлюється у відповідності до чинного законодавства України.

Забезпечення постачання газу з дотриманням вимог, установлених державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості і тиску.

СПОЖИВАЧ  самостійно укладає договори з відповідними операторами ГРМ/ГТС на транспортування природного газу.